Tanfolyam célja

Az üzleti gyakorlatban a döntések meghozatalához elengedhetetlenek a statisztikai alapismeretek. Tudnunk kell, hogy mikor melyik statisztikai mutatót célszerű használnunk (például mikor érdemes az átlag helyett a mediánt), mit jelent a megbízhatósági szint egy döntés meghozatalakor, hogyan tudjuk eldönteni két eseményről, hogy azok függetlenek-e, vagy éppen hogyan tudunk előrejelzést mondani a jövőre nézve – és az előrejelzésünknek mekkora a megbízhatósága.

A tanfolyam során erre a tudásanyagra teszünk szert, gyakorlati példákkal gazdagon illusztrálva, és a tanfolyam végére megtanuljuk magabiztosan használni ezeket az eszközöket a mindennapi döntésekhez.

Kiknek ajánljuk

A tanfolyamot ajánljuk döntéshozók, vagy azokat támogatók részére (pénzügyesek, elemzők, gazdasági szakemberek). Mivel a tanfolyam korántsem csak az Excel használatáról szól, ezért javasolt azoknak is, akik az alkalmazott eszközök és döntési kritériumok szakmai hátterét szeretnék megérteni, hogy a későbbiek során azokat magabiztosan tudják használni az élet egyéb területein is.

Tanfolyami tematika

Leíró statisztika
 • Populáció, minta, mérési skálák – miért fontos ezt már az elején eldönteni?

 • Nagy mennyiségű adat csoportosítási lehetőségei – hogyan és miért éppen úgy?

 • Amikor egy ábra többet ér, mint ezer szó – az adatok helyes ábrázolási lehetőségei.

 • Helyzeti mutatók (átlag, medián, módusz, kvartilisek, …)

 • Szóródási mutatók (terjedelem, szórás, relatív szórás) és tulajdonságaik

 • Alak (szimmetria) mutatók

 • Extrém értékek és azok detektálása – miért fontos, hogy ezeket észrevegyük!

Standardizálás
 • Egy hatás felbontása részhatása és összetételhatásra – azaz, például, valóban javult-e a teljesítmény, vagy csak a mintának az összetétele változott meg?
 • Különbség és hányados felbontás
 • Simpson paradoxon
Valószínűség eloszlások
 • Bevezető valószínűség eloszlások világába, hogy előkészítsük a későbbi anyag megértését
 • Néhány fontos diszkrét valószínűség eloszlása rövid bemutatása gyakorlati példákkal (például, hogyan alkalmazhatjuk a Poisson eloszlást az optimális készletmennyiség megállapításához)
 • A normális eloszlás – megteremtjük az alapot a megbízhatósági intervallumokhoz
Megbízhatósági (konfidencia intervallumok)
 • Minták alapján megbecsüljük, hogy az átlag, az arány és a szórás milyen határok között mozoghat és mekkora valószínűséggel – avagy, hogyan dolgoznak a (közvélemény)kutatók
Hipotézisvizsgálat
 • A hipotézisvizsgálat alapjai, szignifikancia szint, kritikus érték, p-érték
 • Milyen hibákat követhetünk el és hogyan tudjuk azok valószínűségét csökkenteni
 • Hipotézisek az átlagra, arányra, szórásra
 • Illeszkedés és függetlenség vizsgálat
 • ANOVA (Variancia analízis)
Regresszió és korreláció vizsgálat
 • Regresszió, azaz hogyan befolyásolja az egyik kvantitatív változó (mondjuk a reklámköltség) a másikat (mondjuk a bevételt)
 • Regressziós típusok – lineáris, exponenciális, logaritmikus, …
 • Többszörös regresszió
Idősorok elemzése
 • Trendszámítás
 • Szezonalitás vizsgálat
 • Előrejelzések létrehozása
 • Exponenciális simítás – minél régebbi egy esemény, várhatóan annál kevésbe befolyásolja a jövőt a frissebb eseményekhez képest