Tanfolyam célja

Az üzleti gyakorlatban a döntések meghozatalához elengedhetetlenek a statisztikai alapismeretek. Tudnunk kell, hogy mikor melyik statisztikai mutatót célszerű használnunk (például mikor érdemes az átlag helyett a mediánt), mit jelent a megbízhatósági szint egy döntés meghozatalakor, hogyan tudjuk eldönteni két eseményről, hogy azok függetlenek-e, vagy éppen hogyan tudunk előrejelzést mondani a jövőre nézve – és az előrejelzésünknek mekkora a megbízhatósága.

A tanfolyam során erre a tudásanyagra teszünk szert, gyakorlati példákkal gazdagon illusztrálva, és a tanfolyam végére megtanuljuk magabiztosan használni ezeket az eszközöket a mindennapi döntésekhez.

Kiknek ajánljuk

A tanfolyamot ajánljuk döntéshozók, vagy azokat támogatók részére (pénzügyesek, elemzők, gazdasági szakemberek). Mivel a tanfolyam korántsem csak az Excel használatáról szól, ezért javasolt azoknak is, akik az alkalmazott eszközök és döntési kritériumok szakmai hátterét szeretnék megérteni, hogy a későbbiek során azokat magabiztosan tudják használni az élet egyéb területein is.

Tanfolyami tematika

Többszörös lineáris regresszió

Bináris logisztikus regresszió

Főkomponens elemzés, faktorelemzés

Diszkriminancia analízis

Klaszterelemzés

Többszempontos varianciaanalízis (kovariancia analízis)